„Przyjaciele wyobraźni” – pilotażowy program dla dzieci z autyzmem w Choszcznie
Nabór do nowego Projektu, kierowanego przez  Fundacja Przyjaciele Ancymonka  „Przyjaciele Wyobraźni”
Jest o co walczyć
Dla 10 dzieci w ramach projektu oferujemy:
– TERAPIĘ SI
– BIOFEEDBACK  
– ZAJĘCIA POLISENSORYCZNE  
Dla 3 dzieci dodatkowo przewidziana jest terapia metodą
 TOMATIS , a dodatkowo wszystkie dzieci przejdą diagnozę autyzmu ADOS  
– REGULAMIN ORAZ KARTA ZGŁOSZENIOWA wraz ze wszystkim załącznikami: http://bityl.pl/ZI21M
– Zgłoszenie można dostarczyć do : Biura Projektu , godz 9-14
(znajduje się przy ul. Jagiełły 21a 73-200 Choszczno tel. 606626844)
lub na adres  e-mail: fundacja.ancymonek@gmail.com