Rola obojga Rodziców, jako pierwszoplanowych wychowawców dziecka jest w naszym Żłobku i Przedszkolu kluczowa. Program Placówki opiera się na ścisłej współpracy pomiędzy rodzicami, opiekunem i dzieckiem.

 
Nie wyręczamy rodziców w ich podstawowych obowiązkach rodzicielskich, ale rzetelnie współtworzymy z nimi program, tak aby zapewnić dziecku indywidualny, harmonijny rozwój w oparciu o wspólnie przyjęte metody, zasady, nawyki i wzorce.

 
Spotkania z rodzicami mają na celu nie tylko analizę postępów dziecka oraz dyskusję przyjętego programu nauczania i wychowania. Naszym celem jest również nieustanne wspieranie rodziców w trudnym procesie wychowawczym, motywując ich do pracy nad sobą, nad relacjami w rodzinie, nad relacją z dzieckiem oraz do pogłębiania wiedzy w różnych dziedzinach związanych z wychowaniem.

 
Realizując powyższe cele organizujemy spotkania z innymi rodzinami, warsztaty oraz projekty, które dają rodzinom możliwość bliższego poznania się oraz nawiązania znajomości czy przyjaźni, a także umożliwiają rodzicom wymianę opinii, wniosków, odczuć na temat dzieci i ich wychowania czy wyzwań jakie niesie z sobą rodzicielstwo.