Dla wychowanków naszego przedszkola i żłobka realizujemy wytyczne dotyczące Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej zawarte w takich dokumentach jak orzeczenie czy opinia. 

Obecnie przy naszym przedszkolu i żłobku funkcjonuje Centrum Rozwoju i Terapii Specjalistycznych, w których realizujemy takie usługi jak:

  • terapia Integracji Sensorycznej
  • terapia pedagogiczna
  • terapia logopedyczna
  • terapia pedagogiczna
  • terapia psychologiczna
  • fizjoterapia
  • terapia ręki

W ramach gabinetów jesteśmy w stanie przygotować Państwu diagnozy: logopedyczną oraz diagnozę procesów SI.

Dla dzieci realizujących opinię o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju lub Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zajęcia są całkowicie BEZPŁATNE!!!!

Jest możliwość korzystania z płatnych usług Gabinetu:

CENNIK GABINETY