Firma Spektrum Agnieszka Błoch realizuje projekt nr RPZP.06.06.00-32-K020/18-00 polegający na stworzeniu 20 miejsc opieki.
Projekt skierowany jest do osób:

a) powracających na rynek pracy – podejmujących pracę po przerwie związanej z urodzeniem dziecka i wychowujących dzieci do lat 3 (przebywających na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim);
b) wchodzących na rynek pracy – bezrobotnych, które są poza rynkiem pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3 oraz biernych zawodowo (w tym przebywających na urlopie wychowawczym) ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3.
c) obszaru woj. zachodniopomorskiego: pracujących, uczących się lub zamieszkujących na obszarze woj. zachodniopomorskiego w gminie Choszczno w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego