Karta zgłoszenia, regulamin oraz oświadczenia do projektu „Jeszcze więcej Ancymonków”

Spektrum Agnieszka Błoch realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Jeszcze więcej Ancymonków”

Celem projektu jest utworzenie oraz utrzymanie 30 miejsc opieki nad dziećmi do 3. roku życia w Niepublicznym Żłobku nr 2 „ANCYMONEK” w  Choszcznie.

Planowany efekt to stworzenie warunków dla minimum 30 kobiet z gminy Choszczno pozwalających na podjęcie lub powrót do pracy po przerwie wynikającej z opieki nad dziećmi do lat 3. Cel zostanie osiągnięty poprzez utworzenie oraz utrzymanie 30 miejsc opieki nad dziećmi do 3. roku życia w Niepublicznym Żłobku nr 2 „ANCYMONEK” w  Choszcznie. Okres realizacji projektu: 1.01.2017-31.09.2018

Wartość projektu: 534960,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 454 716,00 zł